Αρχείο συντάκτη Stefania Palimetaki

Τα do’s, dont’s και tips της εύρεσης εργασίας!

Τα do’s, dont’s και tips της εύρεσης εργασίας!

Η εύρεση εργασίας στις μέρες μας είναι μια διαδικασία καθόλου εύκολη, αφού η προσφορά εργασίας σε σχέση με τη ζήτηση είναι αρκετά αυξημένη, με αποτέλεσμα μάλιστα οι απαιτήσεις των εργοδοτών συνεχώς να ανεβαίνουν. Συνέχεια