Αρχείο συντάκτη xampikos

Συνεχίζεται για 5 η χρονιά το πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία

Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η ΜΚΟ PRAKSIS συνεχίζει για 5 η χρονιά, την εφαρμογή του προγράμματος «ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ», το οποίο εστιάζει σε δύο άξονες στήριξης: στον προληπτικό μέσα από τη δράση της «Κοινωνικής Κατοικίας» που έχει στόχο οικογένειες κατά κύριο λόγο Ελλήνων, οι οποίες έχουν υποστεί μείωση στο εισόδημά τους λόγω της κρίσης και στον παρεμβατικό μέσα από τη δράση των Ανοικτών Κέντρων Υποδοχής Αστέγων (Day Centers) για την ανακούφιση των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο.
Συνέχεια