Αρχείο ετικέτας Ανάλυση θέσης εργασίας

Ανάλυση θέσης εργασίας: Υπευθυνος Διαχειρισης Ποιοτητας

Ανάλυση θέσης εργασίας: Υπευθυνος Διαχειρισης Ποιοτητας

Τον υπεύθυνο διαχείρισης ποιότητας ή Quality Manager τον συναντάμε σε μηχανικές εταιρίες και εταιρίες παραγωγής, όπου είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και παίζει ένα ζωτικής σημασίας ρόλο σε μια εταιρία. Συνέχεια