Αρχείο ετικέτας cover letter

Συνοδευτική επιστολή: το αναγκαίο «κακό» που αποτελεί «κλειδί» για την εργασία

Όταν ψάχνεις για εργασία πολλές φορές η λεπτομέρεια θα κρίνει τον κατάλληλο υποψήφιο από τον καταλληλότερο. Η συνοδευτική επιστολή ανήκει στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και ο βασικός της στόχος, είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη, ώστε να διαβάσει και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. Συνέχεια